Regulamin serwisu Trego.pl

Trego.pl - Domy wakacyjne w Polsce

Regulamin serwisu Trego.pl

Ogólne Warunki Najmu

Z ogromną troską przygotowaliśmy dla Państwa - Klientów i Gości Firmy Modos (Operator serwisu Trego.pl) dalej zwaną jako Firma Modos - naszą ofertę na Państwa wakacje: domy i apartamenty wakacyjne, dając możliwość wyboru spośród 26.000 takich obiektów i mamy nadzieję, że wśród nich znajdą Państwo ten wymarzony. Prosimy, aby zapoznali się Państwo z naszymi Ogólnymi Warunkami Najmu, tak by wiedzieli Państwo, czego mogą od nas wymagać i czego my oczekujemy od naszych Klientów.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę także na fakt, iż Firma Modos jest tylko pośrednikiem w wynajmie obiektów wakacyjnych, a nie ich właścicielem. Pośrednictwo prowadzimy w imieniu właściciela obiektu, który tym samym jest w stosunku do Państwa wynajmującym obiekt.

1. Zgłoszenie i potwierdzenie - zawarcie umowy

Zgłoszenie Klienta (dalej zwanego Klientem lub zamiennie także Gościem) jest wiążącym wystąpieniem o zawarcie umowy z Firmą Modos - i tym samym przystaniem na Ogólne Warunki Najmu Firmy Modos. Umowa dochodzi do skutku z chwilą przyjęcia przez Firmę Modos zgłoszenia, natomiast w przypadku, gdy Klient samodzielnie dokona rezerwacji w Internecie - w momencie, gdy dotrze ona do systemu. O szczegółach dokonanej rezerwacji Klient zostaje poinformowany poprzez przesłanie potwierdzenia rezerwacji niezwłocznie po jej dokonaniu lub, jeśli rezerwacja została dokonana przez Internet, poprzez przesłanie potwierdzenia na podany przez Klienta adres e-mail.

Przed rozpoczęciem okresu najmu Klient otrzymuje dokumenty najmu oraz dokument z opisem proponowanej drogi dojazdu. Na dokumentach tych znajdują się także numery telefonu do właściciela/zarządcy obiektu itp. a także do Firmy Modos, z których należy korzystać w przypadku konieczności w trakcie pobytu na miejscu.

W przypadku, gdy treść otrzymanego potwierdzenie rezerwacji odbiega od treści zgłoszenia Klienta, lub też brakuje na nim zgłoszonych przez Klienta szczególnych życzeń, to Firma Modos jest związana tą nową ofertą przez 14 dni. Dokonanie tej rezerwacji, tj. zawarcie umowy na podstawie tej nowej oferty, dochodzi do skutku jeżeli Klient przyjmie tę ofertę, np. dokonując wpłaty.

Dokonanie wpłaty za rezerwację oznacza akceptację poniższych Ogólnych Warunków Najmu.

2. Domy wakacyjne

2.1. Wielkość domów wakacyjnych

Wielkość domów podana jest zazwyczaj przy uwzględnieniu jego zewnętrznego obrysu. Powierzchnia użytkowa wewnątrz może być mniejsza do ok. 15%.

2.2. Liczba osób

Dom wakacyjny i przynależąca do niego działka nie może być zamieszkały przez większą liczbę osób niż przewiduje to opis danego obiektu i/lub niż to zostało zgłoszone i zaakceptowane przez Firmę Modos oraz właściciela domu.

Prosimy pamiętać, iż właściciel domu ma prawo do nieprzyjęcia nadmiernej liczby osób. Zasada ta dotyczy także dzieci niezależnie od wieku z wyłączeniem domów, w przypadku których przywiezienie jednego dziecka do lat 4 gratis jest częścią oferty. Informacja o tym znajduje się w opisie danego domu wakacyjnego. (Jeżeli w tymże opisie nie ma wymienionego łóżeczka dziecięcego, oznacza to, iż należy przywieźć je ze sobą. Dotyczy to także pościeli dziecięcej, którą zawsze należy przywieźć we własnym zakresie.)

W przypadku, gdy dom wakacyjny zostanie zamieszkały przez większą niż dopuszczalna liczbę osób, wszystkie osoby ponadprogramowe będą proszone o opuszczenie obiektu. Jeżeli Goście nie zastosują się do tego, automatycznie zerwaniu ulegnie rezerwacja/umowa, a w następstwie tego obiekt zmuszeni będą opuścić wszyscy Goście. Kwota najmu nie podlega w takiej sytuacji zwrotowi.

Firma Modos pośredniczy w wynajmie obiektów wakacyjnych głównie rodzinom i parom. Oferuje także zakwaterowanie odpowiednie dla podróżujących razem grup (min. 6 osób). W przypadku pobytów grupowych/ integracyjnych itp. prosimy o uprzednie powiadomienie o tym fakcie Firmę Modos.

2.3. Działka

Rozstawianie namiotów oraz przyczep kempingowych na terenie działki przynależnej do obiektu wakacyjnego nie jest dozwolone. Jeżeli na prośbę właściciela/Firmę Modos nie zostaną one usunięte, automatycznie zerwaniu ulegnie rezerwacja/umowa, a w następstwie tego obiekt zmuszeni będą opuścić wszyscy Goście. Kwota najmu nie podlega w takiej sytuacji zwrotowi.

Przypominamy, iż Firma Modos pozostaje bez wpływu na przyrodę, w tym faunę i florę, otaczającą obiekt wakacyjny i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za np. występowanie insektów itp. Prosimy zwrócić uwagę, iż w przypadku nowo wybudowanych obiektów, działki mogą być jeszcze nie w pełni porośnięte. Większość działek przy obiektach wakacyjnych to działki naturalne będące częścią lasu, łąki, wydm itp., w związku z czym nie zawsze mogą być równomiernie skoszone.

2.4. Zwierzęta domowe, insekty i alergie

W domach wakacyjnych, które znajdują się nierzadko na łonie natury, mogą występować insekty, takie jak mrówki, osy, rybiki itp. Pajęczyny powstają natomiast w na tyle krótkim czasie, iż także po gruntownym sprzątaniu domu mogą się gdzieniegdzie pojawić. Także sporadyczne występowanie myszy nie zawsze jest całkowicie do uniknięcia. Firma Modos pozostaje na to niestety bez wpływu w związku z czym nie może za to ponosić odpowiedzialności.

W przypadku, gdyby problem stał się bardzo dokuczliwy, prosimy poinformować o tym niezwłocznie właściciela domu lub osoby/biuro, od których odebrane zostały klucze, tak aby można było podjąć środki zaradcze.

Przywożenie zwierząt domowych jest w przypadku niektórych domów niemożliwe, jednakże nie możemy zagwarantować, iż w takich domach nigdy nie przebywały zwierzęta domowe, a w związku z tym Firma Modos nie może ponosić odpowiedzialności za reakcje alergiczne Gości domów wakacyjnych.

2.5. Hałas

Przy wyborze domów wakacyjnych, Firma Modos dokłada wszelkich starań, aby były one ładnie, bezpiecznie i spokojnie położone. Firma Modos nie może zagwarantować jednak całkowitego braku hałasu, dochodzącego choćby z ulicy, lotniska czy terenu prywatnych budów, gdyż na okoliczności te pozostaje, tak jak i właściciel obiektu, bez wpływu - także na terenach typowo wakacyjnych.

2.6. Korzystanie z łodzi

Jeżeli właściciel obiektu wakacyjnego udostępnia Gościom obiektu także łódź, nie jest to już przedmiotem umowy z Firmą Modos. Za właściwe obchodzenie się z łodzią odpowiadają jedynie użytkownicy łodzi. Dzieci i młodzież powinna korzystać z łodzi jedynie w obecności osób dorosłych. Przed każdym korzystaniem z łodzi należy sprawdzić, czy jest ona odpowiednio przygotowana do użytkowania oraz czy wszyscy użytkownicy mają kamizelki ratunkowe. Właściciel obiektu nie ma obowiązku posiadać kamizelek we wszystkich rozmiarach, dlatego do powinności osoby korzystającej z łodzi należy zaopatrzenie wszystkich użytkowników w odpowiednie kamizelki ratunkowe. Ze względów bezpieczeństwa użytkownicy łodzi powinni przestrzegać wszelkich wskazówek udzielonych przez właściciela łodzi. Po zakończeniu korzystania z łodzi to użytkownik musi zadbać o jej odpowiednie zacumowanie lub inne przechowanie.

2.7. Basen

Jeżeli dany obiekt wakacyjny wyposażony jest w basen, Goście zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wskazówek udzielonych przez właściciela obiektu lub Firmę Modos. Korzystanie z basenu odbywa się na własną odpowiedzialność użytkowników. Dzieci mogą korzystać z basenu jednie pod opieką osób dorosłych.

3. Warunki płatności, przekazanie dokumentów najmu

Rezerwacje, nie będące specjalnie założonymi opcjami, są wiążące od momentu ich założenia i potwierdzenia, czy to przez Internet czy telefonicznie.

3.1. Warunki płatności dla rezerwacji zawartych 56 dni przed rozpoczęciem okresu najmu

Zaliczka (25%) płatna w ciągu 8 dni od daty założenia rezerwacji. Pozostała kwota (75%) płatna 42 dni przed rozpoczęciem okresu najmu obiektu wakacyjnego.

3.2. Warunki płatności dla rezerwacji zawartych 55-42 dni przed rozpoczęciem okresu najmu

Pełna kwota (100%) płatna w terminie 3 dni od daty założenia rezerwacji.

3.3. Warunki płatności dla rezerwacji zawartych 41-0 dni przed rozpoczęciem okresu najmu

Pełna kwota (100%) płatna niezwłocznie po założeniu rezerwacji.

Jeżeli opłaty za wynajem obiektu wakacyjnego nie zostały dokonane w całości, Firma Modos nie jest zobowiązana do wydania dokumentów najmu ani do świadczenia swoich usług, tj. udostępnienia obiektu wakacyjnego.

Po dokonaniu wpłaty 100% należności do Klienta zostaną wysłane dokumenty najmu. Jeżeli w trakcie procesu rezerwacyjnego Klient zdecydował się na dokumenty w formie elektronicznej, będą one dla Klienta dostępne niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty na rezerwacji.

Opłaty związane ze zmianą dokonanej rezerwacji (tzw. przebukowanie) czy z całkowitą rezygnacją z najmu należy uiszczać niezwłocznie.

Cena końcowa, która jest podana w potwierdzeniu rezerwacji obejmuje tylko koszty stałe. Pozostałe koszty, czyli opłaty zmienne za np. zużycie prądu, gazu, wody i drewna kominkowego, czy za ogrzewanie, koszty wynajęcia bielizny pościelowej (poszewek) lub łodzi i silnika, koszt sprzątania końcowego, opłata klimatyczna czy kaucja są płatne na miejscu (o ile nie są wliczone w cenę najmu).

Zwracamy uwagę, na to, iż właściciele wynajmowanego domu wakacyjnego mają prawo zażądać od Klientów Firmy Modos wpłaty odpowiedniej kaucji zwrotnej, zależnej od standardu danego obiektu, pory roku oraz długości pobytu. Kaucja wykorzystywana jest także na rozliczenie kosztów zużycia prądu, wody, gazu, oleju, ogrzewania itp., o ile koszty te nie były zawarte w cenie najmu. O wysokości depozytu Klient może się dowiedzieć kontaktując się z Firmą Modos.

Wszelkie wydatki związane ze świadczeniami niezależnymi i dodatkowymi, takimi jak: uzyskanie wizy, wymiana dewiz, telegraficzne i telefoniczne dokonywanie zmian, są ponoszone przez Klientów Firmy Modos.

Wpłacenie pierwszej raty lub pełnej kwoty oznacza akceptację przez Klienta niniejszych Ogólnych Warunków Najmu Firmy Modos.

4. Ubezpieczenia

Na okres wyjazdu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów oraz biura podróży.

5. Osoby zastępcze, rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji

Aż do 8 dnia przed rozpoczęciem okresu najmu Klient ma możliwość, by na swoje miejsce wskazać osobę trzecią. Firma Modos zastrzega sobie jednak prawo do odmówienia takiej osobie, gdyby nie spełniała ona szczególnych w wypadku danej rezerwacji warunków lub jeśli jej wjazd do kraju docelowego byłby prawnie niemożliwy.

Jeżeli na swoje miejsce Klient wskaże osobę trzecią, to odpowiedzialność za uiszczenie kwoty najmu, dodatkowych kosztów lub zryczałtowanych stawek odpłatności za rezygnację z rezerwacji jest solidarna ze wskazaną przez Klienta osobą trzecią.

Przed rozpoczęciem okresu najmu Klient zawsze może odstąpić od umowy, czyli zrezygnować z rezerwacji, o czym oczywiście Klient musi poinformować Firmę Modos. Ten moment też, w którym taka pisemna informacja dotrze do Firmy Modos, jest miarodajny i służy jako punkt odniesienia dla określenia dokładnie chwili rezygnacji i wszelkich powstałych przy tym kosztów oraz skutków.

W przypadku, gdy Klient odstąpi od umowy (rezerwacji), Firmie Modos przysługuje prawo do odszkodowania za poczynione przygotowania i dokonane nakłady (ich wartość odejmuje się od ustalonej ceny najmu i świadczeń) w formie zryczałtowanych stawek odpłatności za rezygnację z rezerwacji. W sytuacji odstąpienia przez Klienta od umowy będą one wynosić:

a) do 60 dni przed rozpoczęciem okresu najmu 20% ceny najmu
b) od 59. dnia przed rozpoczęciem okresu najmu 50% ceny najmu
c) od 35. dnia przed rozpoczęciem okresu najmu 80% ceny najmu

Zarówno w przypadku zryczałtowanych stawek odpłatności za rezygnację z rezerwacji jak również kosztów zmiany rezerwacji, Klient ma prawo udowodnić Firmie Modos, iż firmie przysługuje mniejsze odszkodowanie, niż zostało wstępnie wyliczone.

Dokonywanie zmian rezerwacji w terminach późniejszych, o ile w ogóle jest możliwe, może nastąpić jedynie w formie rezygnacji przez Klienta z danej rezerwacji i dokonaniu nowej. Nie dotyczy to jednakże zmian rezerwacji generujących niewielkie koszty. W takich przypadkach wymagane jest jedynie uiszczenie stałej kwoty w wysokości równowartości 50 EUR.

6. Rozliczenie kosztów energii elektrycznej i telefonu

6.1. Energia elektryczna

W przypadku obiektów, dla których zużycie energii elektrycznej nie jest wliczone w cenę najmu (wynika to z opisu obiektu), w dniu przyjazdu Goście otrzymują zazwyczaj formularz do spisania stanu liczników w miejscu przekazywania kluczy bądź też w widocznym miejscu w wynajętym domu wakacyjnym - dotyczy to głównie domów wakacyjnych w Danii. Na formularzu tym należy niezwłocznie po wprowadzeniu się do obiektu umieścić odczyty stanu licznika energii elektrycznej. Liczniki prądu (zwł. w Danii) nie wskazują części dziesiętnych a jedynie pełne kWh. (Także ewentualne czerwone cyfry oznaczają pełne kWh). Po wyjeździe Gości stan liczników jest sprawdzany i zapisywany przez właściciela, zarządcę lub pracownika serwisowego. Odczyt ten stanowi podstawę do rozliczenia zużycia energii elektrycznej. Wszystkie wewnętrzne baseny są ogrzewane. Stąd w przypadku domów z takimi basenami należy liczyć się z wyższymi kosztami zużycia energii (prąd, olej grzewczy itp.). Wysokość kwoty zależy od wielu czynników, takich jak: pora roku, temperatura wody czy wielkość basenu. Zazwyczaj w dniu przyjazdu na miejsce woda w basenie podgrzana jest do 24 stopni (oprócz rezerwacji założonych na 3 i mniej dni przed przyjazdem). Baseny zewnętrzne są podgrzewane na różne sposoby, które zależą od decyzji właściciela. Z reguły można z nich korzystać w terminach 15.06.- 31.08. w Danii i Skandynawii, 15.05.-01.10. w Południowej Europie oraz 30.06.- 31.08. w Europie Centralnej. Poza tymi terminami nie można oczekiwać, iż korzystanie z basenu zewnętrznego będzie możliwe.

6.2. Telefon

Koszty korzystania z telefonu są rozliczane razem z pozostałymi kosztami zależnymi od zużycia.

7. Kaucja (depozyt)

Kaucja, jako dodatkowe zabezpieczenie dla właściciela, płatna jest najpóźniej w dniu przyjazdu na miejscu. O wysokości oraz konieczności wpłacenia kaucji mogą Państwo informować się w Firmie modos - zależy ona jednak głównie od wielkości oraz wyposażenia obiektu. Z kaucji rozliczone zostają nie wliczone w cenę najmu koszty zależne od zużycia, jak za wodę, prąd, gaz, ogrzewanie, dodatkowe sprzątanie końcowe itp. a także koszty ewentualnie powstałych szkód. Jeżeli kaucja nie wystarczy na pokrycie ww. kosztów, właściciel ma prawo obciążyć nimi Gości.

Jeżeli zdecydowali się Państwo samodzielnie posprzątać dom, należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami tutaj.

W przypadku grup młodzieżowych a także rezerwacji dokonanych na okres świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra standardowa kaucja zostanie podwyższona o 100 EUR za osobę, a opłacenie sprzątania końcowego będzie obowiązkowe.

Jeżeli pobyt w domu wakacyjnym trwa dłużej niż 3 tygodnie, kaucja może być płatna za każdy jeden tydzień a do rachunku dopisane zostanie sprzątanie końcowe. Zależnie od długości pobytu może to być więcej niż jedno sprzątanie końcowe.

8. Sprzątanie końcowe

Klienci Firmy Modos proszeni są o pozostawienie po swoim pobycie obiektu w takim stanie, w jakim chcieliby w nim przebywać. Właściciel udostępnia Gościom obiekt posprzątany i takim chciałby go także zastać. Dotyczy to szczególnie czystości: lodówki, zamrażarki, kuchenki, piekarnika, grilla oraz urządzeń sanitarnych. Nawet jeżeli sprzątanie końcowe jest usługą obowiązkowo płatną lub zostało zamówione u właściciela, Goście obiektu zobowiązani są do pozostawienia domu/apartamentu wakacyjnego w ładzie, tzn. podłogi powinny być podmiecione, naczynia umyte, meble i pozostałe sprzęty odstawione na swoje miejsce a śmieci wyrzucone.

9. Szkody

Gość domu wakacyjnego zobowiązany jest do obchodzenia się z samym domem jak i jego wyposażeniem w sposób odpowiedzialny. Obiekt wakacyjny powinien po wyjeździe Gości znajdować się w takim samym stanie, jak w chwili ich przyjazdu. Goście obiektu wakacyjnego odpowiadają wobec właściciela obiektu za wszelkie zniszczenia i szkody powstałe w trakcie ich pobytu. Wszelkie szkody powstałe w czasie pobytu Gości w danym obiekcie wakacyjnym muszą być niezwłocznie zgłoszone właścicielowi, zarządcy obiektu bądź Firmie Modos. Roszczenia z tytułu szkód powstałych w czasie pobytu Gości i zgłoszonych przez nich na miejscu zostaną zgłoszone w ciągu 3 tygodni od momentu zakończenia okresu najmu, o ile zniszczenia nie zostały z premedytacją zatajone.

Właściciel obiektu i/lub Firma Modos kontrolują obiekty wakacyjne przy każdej zmianie Gości, sprawdzając stan, w jakim obiekt został pozostawiony.

9.1. Ograniczenie odpowiedzialności

Zakres przewidzianej umową odpowiedzialności Firmy Modos wobec Klienta za poniesione szkody, powstałe w wyniku zawinionych przez firmę działań, z wyjątkiem tych powstałych na ciele, jest ograniczony do trzykrotności łącznej ceny najmu, o ile szkoda nie powstała na skutek działania umyślnego lub rażącej niedbałości Klienta.

Żądanie odszkodowania wobec Firmy Modos jest o tyle ograniczone lub wykluczone, o ile na podstawie międzynarodowych umów lub bazujących na nich przepisach prawnych, które mają zastosowanie w przypadku świadczonych przez Firmę Modos usług, żądanie odszkodowania wobec usługodawców takich jak Modos pod pewnymi warunkami bądź ograniczeniami jest możliwe lub też pod pewnymi warunkami jest wykluczone.

10. Braki, obowiązek współdziałania

Jeżeli po przybyciu na miejsce Klient wbrew oczekiwaniom stwierdzi braki w wyposażeniu obiektu lub jego czystości, powinien w ciągu pierwszych 72 godzin powiadomić o tym niezwłocznie właściciela obiektu i/lub Firmę Modos. Braki w czystości obiektu należy zgłaszać i w razie potrzeby wskazać natychmiast. Ewentualne obniżenie ceny najmu może nastąpić jedynie wówczas, gdy Klient uprzednio zgłosił problem u właściciela i/lub w Firmie Modos lub jeśli nie z winy Klienta zostało to uniemożliwione.

Jeżeli rozwiązanie danego problemu okazałoby się niemożliwe lub niezwykle trudne do zrealizowania w przypadku danego obiektu, Modos może także udzielić pomocy oferując odpowiedni obiekt zastępczy.

W przypadku ewentualnego wystąpienia wad w świadczeniu usługi, Klient zobowiązany jest do uczynienia w ramach obowiązujących przepisów wszystkiego, co w jego mocy, aby przyczynić się do usunięcia przeszkód i zminimalizowania ewentualnie powstałych szkód.

Przed całkowitym wypowiedzeniem umowy/rezygnacją z najmu, Klient zobowiązany jest do dotrzymania powyższych warunków i terminów zgłoszenia szkody w trakcie pobytu, w szczególności umożliwienie usunięcia wady/braku, o ile jest to możliwe, chyba że natychmiastowa rezygnacja z najmu (wypowiedzenie umowy) wynika ze szczególnych, prywatnych okoliczności Klienta.

Po zakończeniu okresu najmu obniżenie ceny najmu może nastąpić tylko pod warunkiem, iż Klient przekazał Firmie Modos zawiadomienie o szkodzie w ww. sposób w trakcie trwania okresu najmu lub jeśli nie z winy Klienta zostało to uniemożliwione.

Wszelkie roszczenia dotyczące obniżenia ceny najmu bądź wynagrodzenia szkód Klienci muszą przedstawić pisemnie, w ciągu miesiąca od ustalonego w umowie terminu zakończenia okresu najmu. Po upływie tego terminu Klient może zgłosić roszczenia jedynie wówczas, gdy niedotrzymanie terminów nie było przez Klienta zawinione.

Poza żądaniem obniżenia ceny najmu lub wypowiedzeniem umowy, Klient może żądać od Firmy Modos pewnego odszkodowania, jednakże jedynie w przypadku, gdy to Firma Modos bezpośrednio odpowiada za szkody lub braki. Żądania odszkodowawcze ograniczone są do skutków finansowych, jakie zostały bezpośrednio spowodowane przez ww. braki.

Klient i Firma Modos ustalają, że związane z umową roszczenia przedawniają się po upływie 1 roku od przewidzianego w umowie zakończenia podróży. Jeśli roszczenia Klienta są w trakcie rozpatrywania, przedawnienie ulega zawieszeniu aż do czasu (dnia), gdy Firma Modos odmówi jego kontynuowania.

Odstępowanie przez Klienta zgłaszanych roszczeń osobom trzecim jest wykluczone.

11. Wyposażenie domów wakacyjnych

W wielu domach wakacyjnych, w których wynajmie pośredniczy Firma Modos, znajdują się: pralka, suszarka do prania, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, odtwarzacz DVD, telewizor, antena satelitarna, radio, sauna, solarium, basen, telefon, dostęp do Internetu itp. Wszystkie te sprzęty są udostępniane Klientom z reguły bezpłatnie. Może się zdarzyć, iż któryś z tych sprzętów lub urządzenia sanitarne przestaną niespodziewanie działać - za takie nagłe awarie Firma Modos nie ponosi odpowiedzialności, jednakże niezwłocznie po poinformowaniu o istniejącej awarii, zostaną podjęte wszelkie środki w celu jej usunięcia.

12. Zmiana ceny i zakresu usług, rezygnacja i wypowiedzenie umowy przez Firmę Modos

Konieczne i występujące wbrew oczekiwaniom zmiany lub uzupełnienia poszczególnych świadczeń dokonane przez Firmę Modos w stosunku do informacji zawartych w potwierdzeniu lub samej rezerwacji (umowie) są dopuszczalne po dokonaniu wiążącej rezerwacji (zawarciu umowy) wyłącznie w przypadku, gdy są niezbędne i nie zmieniają w sposób znaczący rezerwacji. Ewentualne roszczenia wysuwane na podstawie rękojmi nie wygasają, jeśli zmienione usługi są wadliwe.

Obowiązkiem Firmy Modos jest poinformowanie swoich Klientów niezwłocznie o wszelkich takich dopuszczalnych zmianach świadczeń lub o anulowaniu rezerwacji. W takich wypadkach Firma Modos oferuje swoim Klientom możliwość dokonania zmiany rezerwacji albo zrezygnowania z niej bez żadnych dodatkowych kosztów.

Jeżeli natomiast wbrew oczekiwaniom zajdą znaczne zmiany istotnych świadczeń, Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy nie uiszczając żadnych dodatkowych opłat albo do żądania umożliwienia mu dokonania innej, porównywalnej cenowo rezerwacji, o ile Firma Modos będzie w stanie takową swoim Klientom zaoferować, nie ponosząc przy tym relatywnie nadmiernych kosztów własnych. Żądania Klienta w takich okolicznościach powinny zostać zgłoszone niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zmianach jakie zaszły.

W następujących przypadkach Firma Modos może odstąpić od rezerwacji - przed rozpoczęciem okresu najmu - lub wypowiedzieć umowę - po rozpoczęciu okresu najmu:

Jeżeli Klient nie przestrzega terminów płatności, sam utrudnia wejście w życie umowy najmu i tym samym rozpoczęcia podróży lub zachowuje się w sposób całkowicie sprzeczny z zawartą umową, to jej rozwiązanie staje się naturalnym skutkiem i jest usprawiedliwione. W takim przypadku Firma Modos zachowuje też prawo do otrzymania od Klienta całej należnej za usługi kwoty (łącznej). Dodatkowo Firma Modos jest uprawniona do doliczenia sobie wartości poczynionego nakładu czasu i pracy a także niewykorzystanych, a zamówionych świadczeń.

13. Spóźnienia / siła wyższa / nadzwyczajne okoliczności

Jeśli w wyniku działania siły wyższej, niemożliwej do przewidzenia w chwili dokonywania rezerwacji (zawierania umowy), świadczenie usługi Firmy Modos zostanie znacznie utrudnione, zakłócone lub zagrożone, zarówno Klient jak i Firma Modos mogą tę umowę (rezerwację) wypowiedzieć. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się: wojnę, wojnę domową, katastrofy naturalne, epidemie, zamknięcie granic, strajki itp.

Jeżeli dojdzie do wypowiedzenia umowy z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim, to Firmie Modos przysługuje prawo do odszkodowania za poczynione przygotowania oraz nakład pracy.

14. Ważność danych zawartych w prospektach oraz na stronie internetowej

14.1. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.trego.pl, w prospektach czy katalogach o świadczonych usługach, cenach oraz warunkach najmu stanowią integralną część oferty i są wiążące dla stron umowy. Informacje te odpowiadają stanowi rzeczy na dzień ich złożenia do druku i obowiązują w dniu dokonywania rezerwacji oraz w okresie najmu.

Dokonywanie przez Firmę Modos zmian w zakresie świadczonych usług i cen, w stosunku do informacji zawartych na stronie internetowej www.trego.pl, w prospektach czy katalogach, jest możliwe do chwili wpłynięcia zgłoszenia Klienta.

14.2. Powyższe Ogólne Warunki Najmu są jedynymi obowiązującymi i zastępują wszystkie poprzednio dostępne, np. zawarte na starych dokumentach najmu. Wszelkie rezerwacje są zawierane na podstawie powyższych Ogólnych Warunków Najmu.

14.3. Nieważność poszczególnych postanowień. Jeżeli nieważnością dotknięta jest tylko część postanowień umowy, umowa ta pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością umowa nie doszłaby do skutku.